• Przyjęty model biznesowy w danej firmie jest bardzo istotny, gdyż to od niego zależy, jak bardzo oferta będzie konkurencyjna i dochodowa w danej branży. W perspektywie czasu, przyjęta strategia ma kluczowe znaczenie w funkcjonowaniu danego przedsiębiorstwa i jego rentowności. Nasz zespół koncentruje się zarówno na wnikliwej analizie rynku i przedsiębiorstwa, jak również na naszych własnych doświadczeniach. Model biznesowy projektowany jest na podstawie danych, które uzyskujemy wewnątrz firmy, m.in. rozmowy z pracownikami, dane historyczne i raporty finansowe. Do budowy modelu biznesowego wykorzystujemy wiele różnych narzędzi, takich jak np. BMC (Business Model Canva), Mapa Empatii czy Analiza SWOT. W swoich działaniach kierujemy się zarówno maksymalizacją zysku, dbamy również o pozostałe aspekty, ważne z punktu widzenia prowadzonej działalności biznesowej tj. budowanie wizerunku firmy. Każdy model tworzymy z dbałością o najmniejsze szczegóły.


  Narzędzia z których korzystamy

  related post

  Business Model Canva (BMC)

  Narzędzie to wykorzystujemy do projektowania prototypów modeli biznesowych w organizacjach różnej wielkości.
  related post

  Mapa Empatii

  Narzędzie, za pomocą którego budujemy i określamy profil klienta docelowego na podstawie pogłębionej analizy preferencji i zachowań.
  related post

  Analiza SWOT

  Narzędzie do wielowymiarowego określania pozycji danego przedsiębiorstwa wykorzystywane do połączenia z BMC.