• Przyjęty model biznesowy w danej firmie jest bardzo istotny, gdyż to od niego zależy, jak bardzo oferta będzie konkurencyjna i dochodowa w danej branży. W perspektywie czasu, przyjęta strategia ma kluczowe znaczenie w funkcjonowaniu danego przedsiębiorstwa i jego rentowności. Nasz zespół koncentruje się zarówno na wnikliwej analizie rynku i przedsiębiorstwa, jak również na naszych własnych doświadczeniach. Model biznesowy projektowany jest na podstawie danych, które uzyskujemy wewnątrz firmy, m.in. raporty finansowe, prognozy finansowe, statystyki sprzedaży itd. Do budowy modelu biznesowego wykorzystujemy wiele różnych narzędzi, takich jak np. Google Trends, Google AdWords czy Google Insights. W swoich działaniach kierujemy się zarówno maksymalizacją zysku, dbamy również o pozostałe aspekty, ważne z punktu widzenia prowadzonej działalności biznesowej tj. budowanie wizerunku firmy. Każdy projekt tworzymy z dbałością o najmniejsze szczegóły.


  Narzędzia z których korzystamy

  related post

  Google Trends

  Narzędzie to wykorzystujemy do śledzenia trendów i sezonowości danych produktów lub usług
  related post

  Google AdWords

  Narzędzie, za pomocą którego wyszukujemy słowa kluczowe, badamy ich popularność i stawki za kliknięcie
  related post

  Think With Google

  Narzędzie do wielowymiarowego badania wyszukań użytkowników w przestrzeni biznesowej