• Usługa analityki biznesowej to zintegrowane narzędzie badania runku i firm konkurencji, produktów i usług z którymi wchodzimy na nowy rynek, bądź też chcemy rozwinąć jakiś segment działalności biznesowej firmy w kanale internetowym. W ramach naszych działań proponujemy badanie konkurencji pod kątem obecności i zaangażowania rynkowego, porównywanie ofert na poszczególne produkty i usługi, proponujemy określone warianty działania w założonej perspektywie czasowej. Następnie monitorujemy postępy wprowadzanych zmian. Proponowane przez nas działania dają możliwość przyjrzenia się działalności firm konkurencyjnych z branży, w ujęciu lokalnym jak również globalnym. Badamy pozycję rynkową naszego Partnera oraz wolumenu obrotów na danych produktach i usługach. Jest to niezbędne narzędzie do planowania i opracowania strategii rozwoju każdej firmy w Internecie. W ramach usługi opracowujemy i udostępniamy kompleksowy raport dotyczący badanych aspektów w ujęciu wielowymiarowym.


  Narzędzia z których korzystamy

  related post

  Google Global Market Finder

  Analizujemy występowanie określonych fraz i słów kluczowych w poszczególnych krajach świata
  related post

  Consumer Barometer with Google

  Badamy zachowania użytkowników korzystających z Internetu
  related post

  Google Trends

  Mierzymy popularność zapytań skierowanych do wyszukiwarki np. pod kątem wyszukań konkretnych produktów